× Ez a weboldal sütiket használ. A weboldal használatával ön automatikusan beleegyezik ebbe. További információkért tekintse meg a sütikezelési irányelveinket.
Astellas-díj | Az év orvosa pályázat
Mai dátum: 2016.10.22.
Utolsó módosítás dátuma: 2016.03.25. 06:59

Pályázati felhívás (közönségjelölés)


RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A NAGYKÖZÖNSÉG SZÁMÁRA

az Astellas Pharma, a MOTESZ, a Magyar Kórházszövetség és

a hazai orvosképző egyetemek együttműködésében meghirdetett

ASTELLAS-DÍJ - AZ ÉV ORVOSA 2016 PÁLYÁZAT
keretében

 
1. AZ ÉV ORVOSA PÁLYÁZAT CÉLJA, HÁTTERE

Az Astellas Pharma, a MOTESZ, a Magyar Kórházszövetség és a hazai orvosképző egyetemek a kiemelkedő hazai orvosi teljesítmények széleskörű elismerésével évről-évre közösen kívánnak tenni azért, hogy az orvosok és az orvosi hivatás megbecsülése a társadalom minden rétegében erősödjön. E cél érdekében közösen törekszenek arra, hogy az egészségügyben megtapasztalható pozitív történetek, a különleges elhivatottságról és emberségről tanúságot tevő orvosok és gyógyító csoportok, valamint a példaértékű orvos-beteg kapcsolatok minél szélesebb nyilvánosságot kapjanak. A 2016-os Astellas-díj - Az év orvosa pályázat nyertes közönségjelölt orvosa a márciusi ünnepélyes díjátadón az Astellas-közönségdíjat, a legjobbnak bizonyuló csoport pedig a De Châtel Rudolf - emlékdíjat veheti majd át.  

2. AZ ÉV ORVOSA PÁLYÁZAT KIÍRÓI

A pályázat életre hívója az Astellas Pharma, amely immár tizedik esztendeje vállal aktív és meghatározó szerepet  e közös munkában.

A magyar orvostársadalom legnagyobb, önkéntes tagságon alapuló szervezete, a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) 2011-ben csatlakozott a kezdeményezéshez. A szervezet jelenleg mintegy 130 tagegyesülettel rendelkezik, amelyen keresztül közel 30.000 magyar orvossal, kutatóval és tudóssal áll kapcsolatban. A MOTESZ szakmai aktivitásai révén számos szervezettel és intézménnyel működik együtt.

2013-tól a pályázat meghirdetőinek köre a Magyar Kórházszövetség csatlakozásával tovább bővült. A szervezet jelenlegi formájában 1970-ben alakult újra, a magyarországi kórházak érdekvédelmi szervezeteként. Legfőbb feladata a közvetítés a kórházak és a döntéshozó szervek között (illetékes minisztérium, OEP, ÁNTSZ stb.), ezeken felül tudományos rendezvényeket és tanulmányutakat szervez, illetve kapcsolatot ápol a külföldi társszervezetekkel. A Szövetség jelenleg mintegy 120 magyarországi fekvőbeteg-ellátó intézményt számlál tagjai között.

A pályázat szervezésében és lebonyolításában szintén 2013-tól vállal aktív szakmai szerepet a hazai orvos utánpótlás képzésében érintett négy magyarországi orvostudományi egyetem: a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ és a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ.

A pályázat mögött álló szervezetek közös elkötelezettsége, szerepvállalása fontos és elengedhetetlen záloga az Astellas-díj alapítói által 2006-ban kitűzött nemes célok elérésének, a kiváló teljesítmények társadalom és szakma előtti méltó és széleskörű elismerésének.


3. KI JELÖLHET AZ ÉV ORVOSA 2016 PÁLYÁZATON?

Orvost, illetve csoportot
bármely magánszemély jelölhet, aki saját vagy közeli hozzátartozója kezelésének, gyógyulásának történetét megírja, és azt a 3. pontban meghatározott jelölési időszakon belül közvetlenül a pályázati weboldalon keresztül - http://evorvosa.astellasdij.hu/ -, vagy e-mailen, az evorvosa@astellasdij.hu címre beküldi.


4. JELÖLÉS AZ ASTELLAS-KÖZÖNSÉGDÍJRA


4.1. KIK JELÖLHETŐK AZ ASTELLAS-KÖZÖNSÉGDÍJRA?

Betegtörténettel jelölni bármely, Magyarországon igazolható módon legalább 5 éve folyamatos praxissal rendelkező, a hazai állami egészségügyi ellátás valamely területén tevékenykedő orvost lehet. Magánpraxisban tevékenykedő orvos csak abban az esetben jelölhető, ha azzal párhuzamosan a fent leírt módon állami intézményben is rendelkezik működő praxissal.

Közönségjelölésnél semmilyen szakterületi megkötés nincsen.

Az Astellas-közönségdíjjal elismert orvosok öt éven belül nem jelölhetők újra. Az Astellas-közönségdíjra nem jelölhető az sem, aki a jelölést megelőző 5 esztendőben valamilyen szakmai, vagy egyéb jellegű hivatalos elmarasztalásban, ill. büntetésben részesült.

Az a jelölt, aki a pályázat folyamán a pályázati felhívásban rögzített szabályok és előírások szándékos megkerülésével, kijátszásával saját maga, vagy más számára tisztességtelen előnyt kovácsol, jelölt státuszát azonnal elveszíti, a pályázatból pedig automatikusan kizárja magát.


4.2. ORVOS JELÖLÉSE AZ ASTELLAS-KÖZÖNSÉGDÍJRA
- A JELÖLÉS MENETE

Az érvényes jelölés feltétele, hogy a jelölő saját vagy közvetlen hozzátartozója gyógyulásának vagy kezelésének történetét minimum fél, maximum 2 oldal terjedelemben megírja és azt a jelöltállítási időszakon belül a pályázat weboldalán, vagy e-mailen keresztül az evorvosa@astellasdij.hu címre beküldje.

E történetekkel kapcsolatban alapvető elvárás, hogy írója a jelölt orvos emberségét, példaértékű hozzáállását és emberi értékeit egy valós szituáción keresztül, a lehető legszebben és leghitelesebben mutassa be. A 2016-os pályázaton csak olyan történettel lehet érvényes jelölést kezdeményezni, amely valóban a 2016-os esztendőhöz kötődik, mivel minden esztendőben az adott év legjobb teljesítményei versengenek egymással. Megjegyezzük, hogy hosszan tartó, akár éveken átnyúló kezelések esetén is van lehetőség a történetbeküldésre, ezekben az esetekben a történetnek a 2016-os évre vonatkozóan konkrét utalást, részletet kell tartalmaznia.

A jelölésekkel kapcsolatban fontos leszögeznünk, hogy a pályázat nem életművek nemes megmérettetését, hanem a 2016-os év során megtapasztalt, a betegek által is elismert különleges emberi és szakmai teljesítmények elismerését célozza.

A jelölés tényéről a jelölt orvos 24 órán belül értesítést kap. A jelölés akkor válik érvényessé, amikor az orvos a beérkezett történetet az erre kialakított elektronikus felületen elfogadta és egyúttal vállalta a pályázati szereplést: írásban járult hozzá nevének, szakterületének, bemutatkozásának, valamint egyéb adatainak pályázati weboldalon történő közzétételéhez. A jelölt orvos ugyanezen felületen nyilatkozatot tesz pályázati részvételének tisztaságát illetően is (fair-play nyilatkozat). A jelölt orvosok és a róluk szóló történetek a pályázat elektronikus felületein (web- és facebook oldalán) kerülnek bemutatásra.

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve mindazoknak, akiknek adatait a pályázat során rögzítjük és a kapcsolattartás érdekében nyilvántartjuk, Adatkezelési Nyilatkozatot küldünk, amelyet minden esetben papíralapon kitöltve, az eredeti aláírással ellátva, postai úton kell visszakapnunk és a későbbiekben megőriznünk. (E-mailen megküldött Adatkezelési Nyilatkozatokat sajnos nem tudunk elfogadni!)   

A jelölőknek lehetőségük van arra, hogy hálájukat, köszönetüket kifejezve - ugyanabban a pályázati évben - történeteikkel akár több orvost is jelöljenek a Astellas-közönségdíjra. Fontos azonban, hogy minden jelölt orvossal kapcsolatban külön történetnek kell beérkeznie. Egy történettel egyidejűleg csak egy orvost lehet felterjeszteni!

Kérjük, hogy a jelölés során a betegtörténettel együtt a következő adatokat írják meg:

- a jelölő pontos neve
(a történetek beküldőinek nevét a vonatkozó adatkezelési szabályok tiszteletben tartása okán semmilyen formában nem hozzuk nyilvánosságra)
- a jelölő telefonos és e-mail elérhetősége
- a jelölt orvos pontos neve, titulusa, munkahelyének neve, munkahelyének postacíme, munkahelyi telefonszáma, e-mail elérhetősége
.

A fenti adatok hiányában a pályázat szervezői a jelölt orvossal nem tudják felvenni a kapcsolatot, a jelölés pedig nem lesz érvényesíthető!

A szervezők minden beérkezett jelölést e-mailben visszaigazolnak. Amennyiben a jelölő a beküldött jelölésről 24 órán belül nem kap visszaigazolást, kérjük, jelezze azt az evorvosa@astellasdij.hu e-mail címen, vagy telefonon az (1) 920 0620-as, illetve a (30) 298 3364-es információs számok valamelyikén! Köszönjük!

A felhívás 3. pontjában rögzített határidőn túl beérkező jelölések semmilyen körülmények között nem tekinthetők érvényesnek!


4.3. AZ ASTELLAS-KÖZÖNSÉGDÍJRA BEÉRKEZETT JELÖLÉSEK ÉRTÉKELÉSE


Az Astellas-közönségdíjra jelöltekről a nagyközönség és a pályázat zsűrije  közösen dönt. A betegtörténettel felterjesztett orvosoktól a szervezők a jelölést követően további személyes információkat kérnek be (szakmai hitvallás, önéletrajz), majd azokat a beérkezett történetekkel együtt – a jelölési határidő lejártát követően – a közönségjelölések zsűrije elé terjesztik. Minden egyes jelölést – elsősorban az emberi és társadalmi szempontokat mérlegelve – legalább két zsűritag értékel, nagy hangsúlyt fektetve a történetben megrajzolt orvos-karakter és a méltatás leírására, az orvostól érkező dokumentumokra, a bemutatott életútra és napi gyakorlatról szóló információkra. Az értékelés szempontjai között idén is jelentős hangsúlyt kap, hogy az adott orvos hányadik alkalommal, illetve hány betegtörténettel került a 2016-os jelöltek közé. Ezzel a jelölésben szerepet vállaló betegközösségek igyekezetét és összefogását szeretnénk továbbra is elősegíteni, elismerni.  

A zsűri az értékelés során – mennyiségi korlátozás nélkül - kijelöli a döntőbe tovább jutó történetek körét, a legjobbakról és a nyertes személyéről pedig az internetes voksolás során beküldött szavazatokkal kizárólag a nagyközönség dönt.

Az internetes közönségszavazáson idén is csak a zsűri által döntőbe juttatott történetek vehetnek részt. Fontos szabály, hogy a közönségszavazás teljes ideje alatt mindenki csak egyszer adhat le voksot. A szavazás pontos menetéről - annak indítását megelőzően - a pályázat weboldalán (www.astellasdij.hu/evorvosa) adunk tájékoztatást. 

Az Astellas-díj – Az év orvosa pályázat közönségjelöltjei közül végül az a történet és a benne bemutatott orvos kerül az első helyre és nyeri ezzel a 2016-os Astellas-közönségdíjat, aki  az internetes közönségszavazás végső eredménye alapján a legmagasabb pontszámot éri el.

4.4. HATÁRIDŐK - ASTELLAS-KÖZÖNSÉGDÍJ

  • Betegtörténetek fogadása: 2016. szeptember 30. - 2017. február 21., 24:00 óra
  • Zsűrizés (döntősök kiválasztása): 2017. február 23-28.
  • Internetes közönségszavazás: 2017. március 1. - március 17., 15:00 óra
  • A közönségszavazás részeredményeinek közzététele:
TOP25 – 2017. március 3. (péntek), 10:00 óra
TOP20 – 2017. március 7. (kedd), 10:00 óra
TOP15 – 2017. március 10. (péntek), 10:00 óra
TOP10 – 2017. március 14. (kedd), 10:00 óra
TOP5   – 2017. március 16. (csütörtök), 10:00 óra
TOP3   – 2017. március 17. (péntek) 10:00 óra
  • Internetes közönségszavazás lezárása: 2017. március 17. (péntek) 15:00 óra

5. JELÖLÉS A DE CHÂTEL RUDOLF-EMLÉKDÍJRA

Az elmúlt pályázati évek során gyakran előfordult, hogy a páciensek saját történetük beküldésével nem csak egyetlen orvost, hanem egy komplett osztályt, részleget, vagy valamilyen hasonló egészségügyi munkaközösséget szerettek volna díjra jelölni. Nem tudtak és nem is szerettek volna bárkit kiemelni az ott dolgozók közül, hiszen a kapott jóért mindnyájuknak hálásak voltak. Nem akartak különbséget tenni a megismert orvosok és egészségügyi szakdolgozók munkája, teljesítménye között, mert úgy érezték, hogy a megismert csapat együtt érdemes az elismerésre. Az ilyen kiemelkedő teljesítményről tanúságot tevő munkaközösségek mindennapi munkájának méltó elismerésére 2014 őszén önálló díj jött létre, amelyet az alapítók a névadó élete és munkássága iránti közös tiszteletük és elismerésük kifejezéseképpen De Châtel Rudolf-emlékdíjnak neveztek el. E díj tehát a betegek gyógyulása érdekében végzett áldozatos munka, valamint a kiemelkedő szakmai és emberi teljesítmények csoportos elismerésére jött létre.

Az alapítók az Emlékdíjjal minden esztendőben a legkiválóbb és legemberségesebb, orvosokat és egészségügyi szakdolgozókat magába foglaló munkaközösséget (osztály, részleg, centrum stb. kollektíváját) tüntetik ki. A De Châtel Rudolf-emlékdíj várományosait a páciensek saját történetük beküldésével terjeszthetik fel.


5.1. JELÖLÉS A DE CHÂTEL RUDOLF-EMLÉKDÍJRA

A De Châtel Rudolf-emlékdíjra jelölést bármely magánszemély kezdeményezhet, aki saját vagy közeli hozzátartozója kezelésének történetét legalább fél, maximum 2 oldalban megírja, különös hangsúlyt fektetve a jelölni kívánt csoport munkájára és tagjainak emberségességére.
A történeteket a pályázat weboldalán - http://evorvosa.astellasdij.hu/ -, valamint e-mailen az evorvosa@astellasdij.hu címre lehet beküldeni, legkésőbb 2017. február 21-ig. A történet beérkezéséről mind a jelölő, mind pedig a felterjesztett csoport vezetője 24 órán belül értesítést kap, ezért kérjük, hogy az alábbi adatokat hiánytalanul megadni szíveskedjenek:

- a jelölő pontos neve, közvetlen postai, telefonos és e-mail elérhetősége
- a jelölni kívánt csoport pontos neve,
- a jelölni kívánt csoport munkahelye,
- a csoport vezetőjének neve, beosztása, telefonos és e-mail elérhetősége.

Ezek hiányában a szervezők nem tudnak kapcsolatba lépni a felterjeszteni kívánt csoporttal és a jelölés érvénytelen marad!


5.2. A DE CHÂTEL RUDOLF-EMLÉKDÍJRA JELÖLTEK ÉRTÉKELÉSE


A díjra felterjesztett csoportokat az alapítók értékelik és a díjazottról is ők döntenek.


6. ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJÁTADÓ


A 2016-os Év orvosa pályázat nyertes közönségjelölt orvosa a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egykori hallgatója - Skriba Melinda - által készített Astellas-díjat és az elismerő oklevelet 2017. március 24-én, az Astellas Díjátadó Gálán veheti át. A díjazott a későbbiekben jogosult „Az év orvosa 2016” cím viselésére. A pályázat dobogósai és a De Châtel Rudolf-emlékdíj idei nyertese ugyanezen alkalommal vehetik át elismeréseiket.


A Szervezők a Felhívásban szereplő dátumok és határidők módosításának jogát fenntartják!


március 3. (péntek)
Közönségszavazás » Kérdésem van »
A pályázat zsűrije
Dr. Muszbek Katalin
orvos igazgató
Magyar Hospice Alapítvány
A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen diplomázott 1973-ban, pszichiáter szakvizsgáját 1978-ban szerezte meg. Ezt követően több képzésen is részt vett, mint például Pszichoanalitikus tréningen Budapesten (1981-1988), Memorial Sloan Catering Cancer Centre Pszichoonkológiai részlegén, University of Dundee: Distance learning on palliative care képzésen (1998-1999).
Tovább »
Mit jelent az Astellas-díj?
Az Astellas-díjat 2006-ban az Astellas Pharma és annak vezetőjeként Dr. Markovich György alapította. A díj életre hívásának legfőbb célja kezdetektől fogva az volt, hogy a hazai egészségügyben tevékenykedő, sokszor méltatlanul kevés elismerést és nyilvánosságot kapó orvosok és egészségügyi szakdolgozók áldozatos munkájára és példaértékű erőfeszítéseire ráirányítsa a társadalom és a szakma figyelmét.
Bővebben »
Médiatámogatóink:
Médiafigyelő partnerünk:
A pályázatot szervezi és bonyolítja:

SESAME Pályázati Iroda
Cím: 1660 Budapest, Pf. 448.
Telefon: (1) 9200 620, (30) 298 3364
Fax: (1) 700 1620
E-mail: evorvosa@astellasdij.hu
Copyright © 2016 Astellas / Sesame PR - Minden jog fenntartva
Adatvédelmi szabályzat | Sütikezelési irányelvek | Felhasználási feltételek | Kapcsolat