× Ez a weboldal sütiket használ. A weboldal használatával ön automatikusan beleegyezik ebbe. További információkért tekintse meg a sütikezelési irányelveinket.
Astellas-díj | Az év orvosa pályázat
Mai dátum: 2016.10.23.
Utolsó módosítás dátuma: 2016.03.25. 06:59

Pályázati felhívás (szakmai jelölés)

Az Astellas Pharma, a MOTESZ, a Magyar Kórházszövetség és
a hazai orvosképző egyetemek együttműködésében meghirdetett

ASTELLAS-DÍJ - AZ ÉV ORVOSA 2016 PÁLYÁZAT

részletes pályázati felhívása szakmai jelölők számára


1. A PÁLYÁZAT CÉLJA, HÁTTERE

Az Astellas Pharma, a MOTESZ, a Magyar Kórházszövetség és a hazai orvosképző egyetemek az Astellas-díj - Az év orvosa pályázat elindításával és a kiemelkedő orvosi teljesítmények széleskörű elismerésével közösen kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a hazai orvosok elismertsége és az orvosi hivatás megbecsülése a társadalom minden rétegében erősödjön. E cél érdekében közösen törekszenek arra, hogy az egészségügyben naponta megtapasztalható pozitív történetek és a betegek gyógyulását szolgáló példaértékű orvos-beteg kapcsolatok minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak.


2. A PÁLYÁZAT KIÍRÓI

A pályázat életre hívója az Astellas Pharma, amely immár tizedik esztendeje vállal aktív szerepet a hazai egészségügyi dolgozók társadalmi megbecsülésének erősítése terén.

A magyar orvostársadalom legnagyobb, önkéntes tagságon alapuló szervezete, a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) 2011-ben csatlakozott a kezdeményezéshez. A szervezetjelenleg mintegy 130 tagegyesülettel rendelkezik, amelyen keresztül közel 30.000 magyar orvossal, kutatóval és tudóssal áll kapcsolatban. A MOTESZ szakmai aktivitásai révén számos szervezettel és intézménnyel működik együtt.

2013-tól a pályázat meghirdetőinek köre a Magyar Kórházszövetség részvételével bővült. A szervezet jelenlegi formájában 1970-ben alakult újra, a magyarországi kórházak érdekvédelmi szervezeteként. Legfőbb feladata a közvetítés a kórházak és a döntéshozó szervek között (illetékes minisztérium, OEP, ÁNTSZ stb.), ezeken felül tudományos rendezvényeket és tanulmányutakat szervez, illetve kapcsolatot ápol a külföldi társszervezetekkel. A Szövetség jelenleg mintegy 120 magyarországi fekvőbeteg-ellátó intézményt számlál tagjai között.

A pályázat szervezésében és lebonyolításában szintén 2013-tól szakmai vállal aktív szerepet a hazai orvosi utánpótlás képzéséért felelős négy magyarországi orvostudományi egyetem: a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ és a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ.

A pályázat mögött álló szervezetek közös elkötelezettsége, szerepvállalása garancia az Astellas-díj alapítói által kitűzött nemes célok elérésére, a kiváló teljesítmények társadalom és szakma előtti méltó és széleskörű elismerésére.


3. A PÁLYÁZAT FŐBB SZAKASZAI, HATÁRIDŐK

 • Pályázat indítása: 2016. szeptember 30.
 • Szakmai jelöltállítás időszaka: 2016. szeptember 30. - 2017. február 28., 24:00 óra
 • A szakmai jelölések értékelése, döntősök kiválasztása: 2017. március 7-10.
 • A szakmai zsűri végső értékelése, döntés a díjazottakról: 2017. március 24.
 • Ünnepélyes eredményhirdetés, díjátadás: 2017. március 24.

4. KIK JELÖLHETNEK ORVOSOKAT AZ ASTELLAS-DÍJRA?

A szakmai jelölések benyújtására a pályázat keretében a következők jogosultak: MOTESZ tagegyesületek, orvostársaságok vezetői, a járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények (kórházak, egyetemi klinikák, rendelőintézetek) orvosszakmai vezetői, valamint az ezen intézményekben működő osztályok, profilok és egyéb szakmai részlegek vezetői. Ez utóbbi vonatkozásban amennyiben a jelölést nem közvetlenül az orvosszakmai vezető indítja, a jelölés érvényességéhez annak írásbeli hozzájárulása feltétlen szükséges.

A pályázaton szakmai jelölésre jogosultak továbbá az egyéb gyógyító intézmények (pl. hospice házak, ápolási otthonok, mentőszolgálatok) szakmai vezetői, az országos és regionális szakfelügyelő főorvosok, a korábban szakmai vonalon Astellas-díjat nyert orvosok, valamint a hivatalosan bejegyzett, az egészségügy területén működő érdekvédelmi szakmai szervezetek és az alapító okiratuk vagy alapszabályuk alapján kompetensnek tekinthető civil szervezetek. A szakmai felterjesztés szempontjait a Szakmai jelölési lap tartalmazza.

Az Astellas-díj – Az év orvosa pályázat szakmai zsűrijének tagjai a pályázaton jelölést nem kezdeményezhetnek. Azon intézmények/szervezetek esetében, ahol a jelölésre jogosultak körébe a szakmai zsűri valamely tagja is beletartozik, felterjesztést kizárólag a zsűri munkájában részt nem vevő, egyéb intézményi és szakmai vezetők tehetnek.

Fontos leszögeznünk, hogy a pályázat nem életművek nemes megmérettetését, hanem a 2016-os esztendő során megtapasztalt, a betegek és a szakmai környezet által is elismert, különleges emberi és szakmai teljesítmények elismerését célozza.


5. KIK JELÖLHETŐK AZ ASTELLAS-DÍJRA?

Jelölni bármely, Magyarországon igazolható módon legalább 5 éve folyamatos praxissal rendelkező, a hazai állami egészségügyi ellátás valamely területén tevékenykedő orvost lehet. Szakmai jelöléssel csak olyan orvos terjeszthető fel a díjra, aki a jelölés pillanatában aktív állományú, akinek napi tevékenysége a pályázati felhívás 6. pontjában felsorolt tevékenységi területek valamelyikébe egyértelműen, kétséget kizáróan besorolható. Fontos elvárás, hogy a jelölt orvos munkáját szakmai és társadalmi ismertség és elismertség övezze. Jelölni csak más személyeket lehet, önjelölésre nincs lehetőség.

A pályázat nyertesei öt éven belül nem jelölhetők újra. A díjra nem jelölhető az sem, aki a jelölést megelőző 5 esztendőben valamilyen szakmai, vagy egyéb jellegű hivatalos elmarasztalásban, ill. büntetésben részesült. Az a jelölt, aki a pályázat folyamán a pályázati felhívásban rögzített szabályok és előírások szándékos megkerülésével, kijátszásával saját maga, vagy más számára tisztességtelen előnyt kovácsol, jelölt státuszát azonnal elveszíti, a pályázatból pedig automatikusan kizárja magát.


6. MILYEN KATEGÓRIÁKBAN KEZDEMÉNYEZHETŐ SZAKMAI JELÖLÉS?

Szakmai jelölteket az alábbi hat tevékenységi terület-kategória szerint lehet állítani:

 1. Alapellátás: Az alapellátás orvosok által művelt területei Magyarországon az 1997. évi CLIV. számú egészségügyi törvény 152. §-a értelmében a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ellátás, a fogorvosi alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás és az iskola-egészségügyi ellátás. Így ebben a kategóriában háziorvosokat, házi gyermekorvosokat, iskolaegészségügyi orvosokat, az alapellátás területén tevékenykedő felnőtt és gyermek fogszakorvosokat, valamint foglalkozás-egészségügyi szakorvosokat lehet jelölni.
 2. Orvosi diagnosztikai szakterületek: Ebben a kategóriában a diagnosztikai szakterületen főtevékenységet végző szakorvosokat lehet jelölni, akik elsősorban az önálló és önmagában is sokrétű laboratóriumi-, képalkotó- és patológiai diagnosztika területein tevékenykednek.
 3. Sebészeti jellegű orvosi szakterületek: Ebben a kategóriában olyan szakorvosok jelölhetők, akik valamelyik sebészeti (az emberi testbe invazív, esetenként roncsoló, csonkoló technikákkal történő, gyógyító célú beavatkozással járó terápiát alkalmazó) szakterületen tevékenykednek, életpályájuk során sebészeti beavatkozásokat aktívan végző gyógyító orvosként.
 4. Konzervatív orvosi szakterületek: Ebben a kategóriában olyan szakorvosok jelölhetők, akik gyógyító tevékenységük során olyan kórismézési és gyógyító beavatkozásokat alkalmaznak, amely nem jár az élő emberi testüregek, szervek sebészi feltárásával és ehhez kapcsolódó egyéb beavatkozásokkal. Ezen szakterületek művelői elsősorban megelőzéssel, tanácsadással, gyógyszerek, különféle műszerek és orvosi eszközök, gépek alkalmazásával, különféle gyógymódok előírásával törekszenek beavatkozni a kórfolyamatokba. Itt veendők figyelembe például azok a szakemberek, akik kórismézési és gyógyítási céllal alkalmaznak eszközöket (endoszkópok), amelyekkel vagy természetes testnyílásokon keresztül, vagy az érpálya falán ejtett kis nyíláson át jutnak be az üreges szervekbe. Ide sorolhatók az idők folyamán a belgyógyászatból önállósult szakmák képviselői mellett például az intenzív terápiás, neurológus, pszichiáter szakorvosok is.
 5. Rehabilitáció és krónikus ellátás: Azokat a szakembereket lehet ebben a kategóriában jelölni, akiknek napi orvosi tevékenységét a különböző szervrendszeri betegek egészségi állapotának stabilizálása, fenntartása, helyreállítása jelenti. A hagyományos területek – mozgásszervi, légzőszervi, keringési, idegrendszeri vagy balesetek utáni krónikus ellátás és rehabilitáció (gyermek és felnőtt) mellett újabb területek (pl. onkológiai rehabilitáció), a krónikus gondozási tevékenység, a kómás betegek ellátása, az időskori krónikus ellátások, továbbá az életvégi ellátás (hospice) művelői egyaránt a potenciális jelöltek körébe tartoznak.
 6. Klinikai gyermekgyógyászat: Ebben a kategóriában olyan szakorvosok jelölhetők, akik csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsgával rendelkeznek, akik napi tevékenységük során a gyermekek kezelését, gyógyítását járó-, illetve a fekvőbeteg-ellátás keretén belül a konzervatív, a sebészeti jellegű terápia, a rehabilitáció, vagy a krónikus ellátás valamely területén végzik.
 7. Sürgősségi ellátás (helyszíni és klinikai): Ebben a kategóriában olyan szakorvosok jelölhetők, akik a prehospitális és intrahospitális sürgősség (mentés és kórházi sürgősségi osztály), a baleseti sebészet, illetve a katasztrófa orvoslás valamely területén fejtik ki napi szakmai tevékenységüket. Az ellátás során olyan előre nem tervezhető, nem ütemezhető helyzetek azonnali kezelését végzik, amelyek elmulasztása közvetlen életveszélyt, illetve az egészségi állapot tartós vagy súlyos károsodását idézhetik elő.


7. A JELÖLTÁLLÍTÁS FOLYAMATA

A szakmai jelölés a formai és tartalmi követelményeket egyaránt tartalmazó Szakmai jelölési lap kitöltésével és beküldésével történik. A dokumentum a pályázat weboldaláról tölthető le.

Alapellátás kategóriában jelölés kizárólag csak úgy nyújtható be, ha ahhoz a Jelölő legalább egy egykori/jelenlegi beteg saját, 2016-ban történt kezelésének, gyógyulásának megírt történetét csatolni tudja. Fontos, hogy a történeten keresztül a jelölendő orvos kezelés során tanúsított emberi és orvosi teljesítménye részletesen bemutatásra kerüljön!

A Szervezők minden beérkezett jelölést e-mailben visszaigazolnak, a jelölés ennek megtörténtével válik érvényessé! Amennyiben a jelölő a beküldött jelölésről 24 órán belül nem kap visszaigazolást, kérjük, jelezze azt az evorvosa@astellasdij.hu e-mail címen, vagy az (1) 920 0620-as, vagy a (30) 298 3364-es információs számok valamelyikén! Köszönjük!

A jelölés tényéről a jelölt orvos – a beérkezést követő 24 órán belül – értesítést kap. A jelölés akkor válik érvényessé, ha a jelölt orvos vállalja a jelölést, írásos nyilatkozatban járul hozzá nevének, szakterületének, valamint egyéb, személyes adatainak, bemutatkozásának pályázati weboldalon történő közzétételéhez. A jelölt orvosok a pályázat weboldalán kerülnek bemutatásra.

A felhívás 3. pontjában rögzített határidőn túl beérkező jelölések semmilyen körülmények között nem tekinthetők érvényesnek.


8. ELŐZSŰRIZÉS – A SZAKMAI DÖNTŐSÖK KIVÁLASZTÁSA

A jelölési időszak lejártát követően a beérkezett felterjesztéseket a pályázat szakmai zsűrije értékeli, majd minden kategóriában megnevezi azt a legfeljebb 3-3 jelöltet, akiket a szakmai döntőbe tovább kíván juttatni. A döntősök várható köre a 7 kategóriát figyelembe véve összesen 21 főből fog állni.


9. A DÖNTŐS SZAKMAI JELÖLTEK MINŐSÍTÉSÉNEK FOLYAMATA

Az 1. számú, Alapellátás kategóriában döntőbe jutott orvosok minősítése az alábbiak szerint történik:

 • A jelölő felterjesztésében a Szakmai jelölési lapon megfogalmazottak, továbbá a jelölttől bekért további pályázati dokumentumok alapján (szakmai önéletrajz, előadások és publikációk jegyzéke stb.)
 • A jelölttől bekért és megkapott következő információk alapján:
  • praxis létszáma
  • mióta dolgozik ugyanabban a praxisban?
  • a háziorvoslás mellett végzett orvosi tevékenység: ügyeletben részvétel, mentőszolgálat, szakfelügyelet
  • a háziorvoslás mellett végzett egyéb közösségi tevékenység (önkormányzat, klub-vezetés, egészségnevelés stb.)
  • orvosi oktatási tevékenység (egészségügyi szakközépiskola, főiskola, egyetemi oktatás, posztgraduális képzés stb.)
  • továbbképzési, tudomány területén végzett tevékenység (előadás, könyv, könyv részlet, szakcikk írás stb.)
 • Alapellátás kategóriában jelölés kizárólag csak úgy nyújtható be, ha ahhoz a Jelölő legalább egy egykori/jelenlegi beteg saját, 2016-ban történt kezelésének, gyógyulásának megírt történetét csatolni tudja. Fontos, hogy a történeten keresztül a jelölendő orvos kezelés során tanúsított emberi és orvosi teljesítménye részletesen bemutatásra kerüljön!
 • A felterjesztéshez nem kötelező, de a jelölés értékét nagyban növeli, ha a dokumentációhoz a jelölt által megnevezett legalább egy idősebb kolléga (mester) és egy fiatalabb kolléga (tanítvány) méltatása is csatolásra kerül.

A 2-7. kategóriában döntőbe jutott orvosok teljesítményének társadalmi, szakmai és emberi szempontú minősítése az alábbiak szerint zajlik:

 • A jelölő felterjesztésében a Szakmai jelölési lapon megfogalmazottak, továbbá a jelölttől bekért további pályázati dokumentumok alapján (szakmai önéletrajz, előadások és publikációk jegyzéke stb.)

A felterjesztéshez nem kötelező, de a jelölés értékét nagyban növeli, ha a dokumentációhoz az alábbiak csatolásra kerülnek:

 • Amennyiben a jelölést nem a foglalkoztató intézmény kezdeményezte, akkor az intézmény orvosszakmai vezetőjének rövid méltatása.
 • A jelölt orvossal azonos, vagy az intézményi hierarchiában felette dolgozó kollégák véleménye, értékelése.
 • A jelölt által megnevezett idősebb kolléga (mester) és egy fiatalabb kolléga (tanítvány) méltatása.
 • A jelölt orvos szakterülete szerinti orvostársaság vezetőjének értékelése.


10. A ZSŰRI ZÁRÓ ÉRTÉKELÉSE, DÖNTÉS A SZAKMAI KATEGÓRIÁK LEGJOBBJAIRÓL

A szakmai vonalon döntőbe jutott orvosok minősítése alapján az egyes pályázati kategóriák legjobbjainak személyéről a Zsűri a díjátadás napján titkos szavazással, szavazategyenlőség esetén pedig konszenzussal dönt.

11. MOTESZ IFJÚ KIVÁLÓSÁG DÍJ

A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége a 2015-ös Az év orvosa pályázathoz kapcsolódva MOTESZ Ifjú Kiválóság Díj elnevezéssel szakmai díjat hirdet meg, amellyel a jövő orvos generációinak elhivatottságát, az áldozatos munka és a jó teljesítmény méltó elismerését kívánja erősíteni. A különdíjra szakterülettől függetlenül olyan, 35 év alatti fiatal orvosok jelölhetők, akik emberségük, hivatásszeretetük, szakmai felkészültségük, valamint a betegek és a szakmai környezetük által megtapasztalt tevékenységük minősége alapján a gyógyítói pályára készülők és az orvosi hivatást aktívan gyakorló szakemberek számára egyaránt követendő példáként állíthatók. E kategóriában különösen igaz, hogy a jelölés során nem a tudományos eredmények, hanem hangsúlyosan a gyakorlati tevékenység tekinthető mérvadónak. A MOTESZ Ifjú Kiválóság Díj minden pályázati évben egy férfi és egy hölgy kolléga elismeréseként kerülátadásra. A díjra történő felterjesztés a 7. pontban leírtak szerint, a Szakmai jelölési lap kitöltésével és beküldésével történik. A jelöltek értékelését a MOTESZ által felállított Bíráló Bizottság végzi.

A MOTESZ Ifjú Kiválóság Díjra való jelölés határideje: 2017. február 28. 24.00 óra

12. MAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG CSOPORTOS KÜLÖNDÍJ

A Magyar Kórházszövetség a 2016-os Év orvosa pályázathoz kapcsolódva csoportos szakmai díjat hirdet, amellyel akiemelkedő emberi és szakmai teljesítményről tanúságot tevő szakmai munkaközösségek példaértékű tevékenységét kívánja elismerni. A különdíjat minden évben a legkiválóbb és legemberségesebb, az orvosokat és egészségügyi szakdolgozókat egyaránt magába foglaló munkaközösségek (osztályok, részlegek, stb.) közül a felterjesztés alapján legkiválóbbnak bizonyuló csoport veheti át.

A Magyar Kórházszövetség különdíjára a szakmai munkát folyamatosan együtt végző szakmai csoportok terjeszthetők fel. A jelölt csoportok létszámára vonatkozóan felső korlátozás nincs, azonban a szakmai csoport tevékenységéből fakadó sajátosságok a felterjesztés során figyelembe veendők.

A szakmai díjra jelölés járó- és fekvőbeteg ellátás területről – egyéb szakterületi megkötés nélkül – egyaránt kezdeményezhető. Jelölést az egészségügyi intézmények (kórházak, egyetemi klinikák) orvosszakmai és ápolásszakmai vezetői kizárólag egymással egyező akarattal, közösen tehetnek. Az adott pályázati évben a különdíjra egy intézmény csak egy szakmai csoportot terjeszthet fel.


A jelölés menete

A Jelölők a felterjeszteni kívánt szakmai csoport munkájával, elért eredményeivel kapcsolatban jelölési dokumentációt állítanak össze, amely minimálisan az alábbi információkat tartalmazza:

       1. Alapadatok

       A jelölő személyére vonatkozó információk:

 • jelölők neve, beosztása
 • jelölők munkahelyének neve, pontos címe
 • jelölők közvetlen e-mail címe, közvetlen telefonos elérhetősége

       A jelölt csoportra vonatkozó információk:

 • a csoport tagjainak listája (név, beosztás, szakmai gyakorlatban eltöltött évek száma, korábbi elismerések felsorolása)
 • a jelölt csoport vezetőjének neve, beosztása, közvetlen e-mail címe, telefonos elérhetősége
 • a jelölt csoporttal havonta kapcsolatba kerülő betegek átlagos száma (havi betegforgalom)
 • a jelölt csoport tevékenységi területének megnevezése (intézmény/osztály/részleg)
 • a jelölt csoportot foglalkoztató intézmény pontos neve és címe (ir.szám, település, utca, házszám)
 1. A jelölés rövid, maximum 1 ½ oldal terjedelmű indoklása, amelyben a jelölők a jelölt csoport szakmai tevékenységét, elért eredményeit mutatják be. Ebben kérjük röviden jellemezni a jelölt csoport betegekhez és intézményen belüli szakmai környezetéhez való viszonyát is. Mivel a pályázat alapvetően a 2015-ös teljesítményekre fókuszál, nyomatékosan kérjük, hogy a csoport bemutatása során elsősorban az említett időszak során megtapasztalt eredmények kapjanak hangsúlyt!
 2. A jelölés érvényességéhez nem szükséges, a felterjesztés értékét azonban növelheti, ha abban a jelölt csoport alkalmasságát alátámasztó, jellemző esetek, rövid történetek (pl. betegtörténetek) közül legalább egy csatolásra kerül.

A jelöléshez készült dokumentum sablon innen tölthető le.

Az összeállított, kész jelölési dokumentációt (aláírás nélkül, word formátumban) e-mailen az evorvosa@astellasdij.hu címre, azzal párhuzamosan pedig kinyomtatva, a jelölő által aláírva postán a SESAME Pályázati Iroda címére (1660 Budapest, Pf. 448.) kérjük megküldeni!

 1. A jelölési dokumentáció beérkezését követően a pályázat szervezője a jelölt csoport vezetőjét a felterjesztés tényéről e-mailben és telefonon is értesíti és tőle elektronikus, illetve postai úton az alábbi információkat kéri be:
 • közös, valamennyi csoporttag nevét és aláírását tartalmazó nyilatkozat a jelölés elfogadásáról, a pályázati részvételről és a rendelkezésre bocsátott információk felhasználásáról (a nyilatkozat sablont a csoport vezetője e-mailben kapja meg, melyet kitöltés és aláírás után a következő postacímre kell eredeti példányban beküldeni: SESAME Pályázati Iroda, 1660 Budapest, Pf. 448.)
 • a csoport munkájának rövid bemutatása (maximum 1 oldal terjedelem)
 • jó minőségű, a teljes csoportot együttesen bemutató fotó

A jelöltek értékelését a Magyar Kórházszövetség által felállított Bíráló Bizottság végzi.

A csoportos szakmai díjra történő jelölés határideje: 2017. február 28. 24.00 óra


13. ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJÁTADÓ

Az Astellas-díj – Az év orvosa pályázaton szakmai jelöléssel felterjesztett orvosok és szakmai csoportok  legkiválóbbjai elismeréseiket a 2017. március 24-i Astellas Díjátadó Gála keretében vehetik át. A MOTESZ és a Magyar Kórházszövetség által meghirdetett két szakmai díj nyertesei is ugyanezen ceremónia keretében kerülnek bemutatásra.

Közönségszavazás » Kérdésem van »
A pályázat zsűrije
Prof. Dr. Hajnal Ferenc
tanszékvezető egyetemi tanár, elnökhelyettes
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
1975-ben a SZOTE Általános Orvosi Karán szerzett „summa cum laude” orvosi diplomát. 1980-ban belgyógyászatból, 1983-ban gasztroenterológiából, 1997-ben háziorvostanból tett szakvizsgát. 1975-től ösztöndíjas gyakornok a SZOTE I. sz. Belgyógyászati Klinikán, később egyetemi tanársegéd. 1986 és 1988 között meghívott tudományos ösztöndíjas a Dél-Kaliforniai Egyetem Orvoskara Oktató Kórháza Gasztroenterológiai részlegében.
Tovább »
Mit jelent az Astellas-díj?
Az Astellas-díjat 2006-ban az Astellas Pharma és annak vezetőjeként Dr. Markovich György alapította. A díj életre hívásának legfőbb célja kezdetektől fogva az volt, hogy a hazai egészségügyben tevékenykedő, sokszor méltatlanul kevés elismerést és nyilvánosságot kapó orvosok és egészségügyi szakdolgozók áldozatos munkájára és példaértékű erőfeszítéseire ráirányítsa a társadalom és a szakma figyelmét.
Bővebben »
Médiatámogatóink:
Médiafigyelő partnerünk:
A pályázatot szervezi és bonyolítja:

SESAME Pályázati Iroda
Cím: 1660 Budapest, Pf. 448.
Telefon: (1) 9200 620, (30) 298 3364
Fax: (1) 700 1620
E-mail: evorvosa@astellasdij.hu
Copyright © 2016 Astellas / Sesame PR - Minden jog fenntartva
Adatvédelmi szabályzat | Sütikezelési irányelvek | Felhasználási feltételek | Kapcsolat